ALV 2019 / 2020

De Algemene Ledenvergadering van 2019 kop vanwege Covid-19 helaas geen doorgang hebben.

In 2021 was het ook niet verantwoord om fysiek bijeen te komen in Parijs.

De ALV’s van 2019 en 2020 hebben we derhalve gecombineerd en per zoom gehouden.

ALV Zoom 2mb

U kunt het gecombineerde verslag over de jaren 2019 en 2020 elders op onze website vinden.

Hopelijk zijn de omstandigheden volgend jaar weer wat genormaliseerd.