Parijs, december 2018

Beste vrienden van Aneas

Zo aan het einde van het jaar is er altijd tijd voor een moment van reflectie.

Een moment waarop we ons realiseren dat het goed is ons te blijven inzetten voor onze medemens, met name voor de Nederlanders die in Frankrijk op enigerlei wijze in de knel zitten.

Ook dit jaar hebben we als bestuur, maar met name ook met hulp van onze vrijwilligers een flink aantal mensen kunnen helpen.

Met name wordt deze hulp door U als lid/donateur mogelijk gemaakt. Helaas echter neemt het aantal mensen dat ons ondersteunt de laatste jaren af. Natuurlijk kunnen we rekenen op een vaste kern van reeds jarenlang trouwe leden/donateurs, maar het lijkt een teken van de tijd dat jongeren zich wat minder willen binden aan een organisatie als Aneas of aan organisaties in het algemeen.

Het vraagt van het bestuur daarom andere creatieve methoden om deze groep mensen te bereiken. We zijn er van overtuigd dat jonge mensen niet minder betrokken willen zijn bij ons werk, maar het vraagt om een andere wijze van communiceren. Wellicht dat de nieuwe sociale media, zoals Facebook ons hierbij kunnen helpen. U zult dat in de toekomst vast gaan merken.

In deze decembermaand zijn een aantal bestuursleden druk met het verzorgen van speciale op de behoefte afgestemde kerstpakketten. Zo aan het einde van het jaar kunnen we vaststellen dat we weer een flink aantal mensen hebben kunnen helpen. Wij zullen U daarvan in ons jaarverslag nader informeren.

Ook zijn we erg druk met de consequenties en de implementatie van de nieuwe privacywetgeving.

Helaas hebben we na een jaar alweer afscheid moeren nemen van onze secretaris Hanneke de Vlaam, die met haar gezin naar de Verenigde Staten is vertrokken. We wensen hun daar alle succes.

Gelukkig hebben wij al snel een opvolger kunnen vinden voor Hanneke en wel Heleen de Bruijn die zich hierna presenteert.


“Sinds een paar weken ben ik interim secretaris bij het bestuur van Aneas. Dus is het via deze weg een mooie gelegenheid om mij even aan jullie voor te stellen.

In maart 2017 ben ik verhuisd naar Frankrijk. Ik woon in Gif sur Yvette, ongeveer 30 km onder Parijs. Ik ben getrouwd met Nico en we hebben 1 kat, genaamd Kaatje.

Heleen voorstellen klein

In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om de bergen in te gaan. Onze hobby is klettersteig (een vorm van rotswand beklimmen). Daarnaast hou ik ook erg van salsa dansen. Rueda in het bijzonder; dat is een Cubaanse vorm van salsa.

Verder heb ik een eigen bedrijf, ik ben managementcoach. Ik focus me dus vooral op het bedrijfsleven.

Ik hoop jullie allemaal bij de volgende Algemene Leden Vergadering de hand te kunnen schudden.”

Heleen heeft in december al actief deelgenomen aan onze bestuursvergadering. Hieronder een foto van ons huidige bestuur.

Bestuur december 2018 klein

We hopen ook in 2019 weer de nodige steun te geven aan de mensen die in nood zijn.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2019.

Met hartelijke groet, namens het bestuur van Aneas

 

Hendrik Klinkert, voorzitter Aneas.