Parijs, 01 december 2019

Geachte leden en vrienden van ANEAS,

De maanden vliegen voorbij en kerstmis staat alweer voor de deur. Dit is vaak het moment waarop men terugblikt naar het afgelopen jaar.

De laatste 11 maanden heeft onze vereniging wederom niet stil gestaan. In totaal hebben we ons ontfermd over 35 steungevallen waarvan 21 nog steeds onze aandacht hebben.

Om een goed beeld van iedere situatie te hebben, is het van belang om ook de leefomgeving te verkennen. Daarom gaan onze vrijwilligers in bijna alle gevallen op bezoek bij de mensen die ANEAS om hulp vragen.

Soms biedt een luisterend oor al soelaas. Vaak is het ook een begin om mensen weer op de rails te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld zijn het regelen van een nieuw paspoort zodat men weer hulp kan aanvragen bij de officiële instanties, een garage factuur betalen omdat een familie anders in een moeilijke situatie terecht komt wanneer er geen lokaal openbaar vervoer bestaat, etc.

Andere voorbeelden zijn het:

• geven van morele steun wanneer een echtscheiding slecht verloopt

• faciliteren van de communicatie met artsen, assistance sociale, etc.

• op orde brengen van de administratie

• helpen bij het invullen van formulieren in verband met terugkeer naar Nederland

• bezoeken van eenzame mensen • op weg helpen van mensen naar een nieuwe werksituatie

• ondersteunen bij bemiddeling met de Franse overheid.

Graag wil ik al onze vrijwilligers danken voor al het fantastische werk dat ze uitvoeren.

Zoals ieder jaar, sturen we deze maand weer kerstpakketten naar mensen die het niet breed hebben of eenzaam zijn. De inhoud varieert. Het kan een boek zijn, lekkernijen, kleding, etc. maar soms ook het vullen van een olietank om de winter door te komen.

Het is verder fijn om te weten dat ons werk gewaardeerd wordt door onze leden waarvan sommigen al jaren trouw lid zijn.

Indien u nog geen lid bent en van mening bent dat het werk van ANEAS gesteund moet worden dan hopen wij u te mogen verwelkomen als nieuw lid.

Dit kan via onze site http://www.aneas.fr/nl/word-donateur-contributie.html

Mocht u verder in uw regio mensen kennen op wij een beroep kunnen doen, wanneer bijvoorbeeld een steungeval bezocht moet worden, dan horen wij dat graag.

Op 15 januari 2020 vindt de jaarlijkse Nieuwjaarscocktail plaats op de residentie van de ambassadeur. Alle leden van ANEAS worden hiervoor uitgenodigd. Binnenkort zullen zij hierover een bericht ontvangen.

Rest mij, ook namens het bestuur, om u allen een vrolijk Kerstmis toe te wensen en het jaar 2020 goed te starten.

Met hartelijke groet,

 

Hendrik Klinkert Voorzitter