NIEUWSBRIEF                                                                                                                          Parijs, oktober 2020

 

Geachte leden en vrienden van Aneas,

Aan het begin van het lopende jaar had niemand voorzien dat ons dagelijks leven er anders uit zou gaan zien. Dankzij de tomeloze inzet van alle artsen en medisch personeel is het gelukt om de eerste corona golf op de beste mogelijke manier in goede banen te leiden. Zal er een tweede golf komen? Helaas heeft niemand het antwoord. Laten we hopen dat het mee zal vallen.

Gedurende deze periode heeft ANEAS weer verschillende hulpaanvragen binnengekregen.

Op basis van de intake-formulieren en een gesprek met de betrokkenen besluiten we welke hulp we kunnen bieden. Dit kan zowel materiaal als immaterieel zijn.

Het ziet er naar uit dat de economische omstandigheden door de corona de komende tijd niet florrissant zullen zijn. We zullen dan ook niet verbaasd zijn dat er in de toekomst meer hulpaanvragen binnen zullen komen. Samen met al onze vrijwilligers staan we klaar.

Helaas hebben we door de actuele omstandigheden (Covid 19) onze Algemene Ledenvergadering niet kunnen houden. Volgens de statuten moest deze voor 1 juli 2020 plaatvinden. Het bestuur stelt voor om deze ALV te combineren met de ALV 2021. Indien er leden zijn die toch graag zouden zien dat deze alsnog in 2020 gehouden wordt dan horen wij dat graag.

Onze vereniging biedt al meer dan 135 jaar hulp. Het aantal leden neemt ieder jaar door verhuizing, overlijden af. Vele verenigingen zijn geconfronteerd met een tendens waarbij nieuwe generaties een andere kijk hebben op het lid zijn van verenigingen. Dat is vooral jammer voor Aneas en haar vrijwilligers die zich graag gesteund willen zien door leden die het werk waarderen.

Mocht u uw lidmaatschap 2020 nog niet voldaan hebben dan zien we die graag tegemoet.

http://www.aneas.fr/nl/word-donateur-contributie.html

Het zou helemaal geweldig zijn als u anderen kan overtuigen om ook lid te worden.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen we dat graag.

Hartelijke groet en hopelijk tot binnenkort.

Namens het bestuur,

Hendrik Klinkert

Voorzitter