Nieuwsbrief December 2020

 

Sinds onze laatste Nieuwsbrief van oktober is er niet veel veranderd in onze situatie. We zitten nog midden in de 2e golf en het zal nog wel even duren voor we een werkelijke verbetering zullen ervaren.
Het werk binnen het bestuur is er ook niet eenvoudiger op geworden met de beperkte contactmogelijkheden, zeker ten aanzien van het bezoeken van mensen die onze hulp vragen.
Toch zetten we onze activiteiten onverminderd voort en zoeken ook naar nieuwe wegen om onze hulpverlening vorm te geven.
We zijn dan ook blij met ons nieuwe lid Ariane van Egeraat, die het werk van Aneas ondersteunt en bereid is ons met haar expertise te helpen.
Het biedt ons ook de mogelijkheid om Nederlanders, die op zoek zijn naar oplossingen, maar buiten de doelgroep van Aneas vallen (omdat ze genoeg financiële middelen hebben), er op te  kunnen wijzen dat er dienstverleners zijn die kunnen assisteren. Ariane houdt zich in Frankrijk en Nederland onder meer bezig met hulpverlening aan Nederlandse senioren, onder anderen met hun remigratie naar Nederland. 
Een onderwerp waar wij in toenemende mate mee te maken hebben. Voor meer informatie over haar activiteiten verwijzen wij U graag naar de website van Ariane www.seniorenzorgmakelaardij.nl

Ariane 

 
Van lusten naar lasten.
Afgelopen zomer heb ik mij als vrijwilliger opgegeven bij ANEAS. Een mooi initiatief dat haar kracht inmiddels ruimschoots bewezen heeft en dagelijks velen van nut is. Daar draagt mijn bedrijf ook graag vrijwillig haar steentje aan bij. Ouder worden in Frankrijk brengt specifieke problemen met zich mee. Nederlanders die jaren geleden naar Frankrijk vertrokken en zijn blijven ‘hangen,’ lopen op hoge leeftijd tegen diverse problemen aan. Wij signaleerden een groot aantal van die problemen en besloten onze kennis, ervaring en netwerk in te zetten voor deze doelgroep.
Tegen een aantal van deze problemen lopen ook de meeste mensen in Nederland wel aan, andere zijn toch wat specifieker voor de situatie in Frankrijk. Een van die problemen is eenzaamheid. Deze kan ontstaan na het overlijden van een partner. Toch anders dan wanneer je in het dichtbevolkte Nederland bent in plaats van in je eentje op het platteland. Toegeven dat je eenzaam bent is vaak lastig. Iedereen is toch graag een deel van het geheel. Best pijnlijk om te beseffen en te erkennen dat dit niet meer het geval is. Soms kunnen problemen met het geheugen om de hoek komen kijken. Dan is echt specifieke kennis vereist. Franse taal zakt weg en communicatie wordt een lastig ding. Dat leuke huis kan een blok aan het been worden. Te groot, het onderhoud lukt niet meer. Verkopen lukt maar niet. Terugkopen in Nederland is niet zomaar gedaan, waar kan iemand zich huisvesten? Werken gemeentes altijd mee? Remigratie kan dus zeker ook een proces zijn waarbij men op de nodige problemen kan stuiten. Als er zorg nodig is bij terugkeer, dan is die niet altijd zomaar beschikbaar. Eerst moet daar administratief het een en ander voor geregeld worden. De energie en kennis ontbreekt om de nodige stappen te zetten. Door een of zelfs meerdere van deze problemen kan de situatie volledig uit de hand gelopen zijn. Dan is tijdelijke opvang op een veilige plek belangrijk. Veel mensen hebben zich nooit gerealiseerd dat dit soort situaties kunnen gaan spelen. Wat nu? Zoekt u advies, begeleiding en/of organisatie bij dit soort problemen? Dan helpen wij met plezier!

 

Zo aan het einde van het jaar willen wij de leden en donateurs die hun financiële ondersteuning dit jaar niet hebben voldaan vragen dit nog voor het einde van het jaar alsnog te doen. Helaas moeten wij in toenemende mate vaststellen dat het aantal ondersteuningen afneemt, terwijl we ervaren dat de hulpvragen, alhoewel niet alleen materieel, niet verminderen.


http://www.aneas.fr/nl/word-donateur-contributie.html

Tot slot wil ik als U, mede namens de andere bestuursleden, danken voor uw inzet en bijdrage. Met name dank aan onze vrijwilligers die ons op afstand helpen onze hulpvragen op te lossen.
Aneas wenst U, in deze bijzondere omstandigheden mooie feestdagen toe en een goede gezondheid in 2021.

Hendrik Klinkert, voorzitter Aneas.