Parijs, december 2023

Geachte leden en vrienden van Aneas,

Al meer dan 138 jaar steunt Aneas de in Frankrijk woonachtig Nederlanders die bij ons aan deur kloppen met hulpverzoeken.

Ook dit afgelopen jaar hebben we weer verschillende mensen mogen helpen. Momenteel hebben we een twintigtal actieve dossiers

De hulpaanvragen hebben onder meer betrekking op terugkeer naar Nederland, communicatieproblemen met instanties, financiële nood, etc.

De vragen om een hulp/steun komen regelmatig binnen op ons secretariaat. De mensen vinden ons via de website of worden door het consulaat naar ons doorverwezen.

De inflatie en stijgende rentes hebben een negatieve impact op de economische omstandigheden. Zoals het verleden heeft laten zien treft de slechte economische situatie vooral de zwakkeren onder ons.

Eén van onze steungevallen betreft een bejaarde Nederlander die sinds juni 2023 in een verzorgingstehuis leeft in Parijs. We spraken over hem in onze nieuwsbrief van december 2022. Hij lag toen al twee jaar in een ziekenhuis.

Ons project was om opvang in een verzorgingstehuis in Nederland te regelen. Ondanks intensieve onderhandelingen lukte dat steeds niet. De voornaamste reden was (en is) een enorm plaatsentekort en lange wachtlijsten. 

Deze man van meer dan 80 jaar is eenzaam. Hij heeft geen directe familie meer en spreekt ook geen woord Frans. Hij vindt het dus erg fijn om op een regelmatige basis bezoek te ontvangen en het in het Nederlands te kunnen converseren. Tevens is het van belang dat we het personeel helpen om zijn behoeftes beter in te schatten. Onze rol draagt dus op belangrijke mate bij aan zijn welzijn.

Het idee was geboren om een roulatiesysteem op te zetten met betrekking tot die bezoekjes. We organiseerden via de sociale media een campagne in Nederlandse kringen in Frankrijk. We waren zeer verheugd om de vele reacties. Na een gesprek om kennis te maken en te wijzen op de vertrouwelijkheid konden we eind augustus al met een groepje enthousiaste mensen aan de slag.

Het resultaat is dat hij nu meerdere keren per maand bezoek krijgt. De relaties met het personeel zijn ook uitstekend. Het tehuis doet beroep op ons om hem zo goed mogelijk te verzorgen. Er is nog zeker wel plaats voor meer vrijwilligers dus aarzel niet om contact met ons op te nemen. Het kost op hoogstens een paar uurtjes per maand, die elke vrijwilliger zelf kan bepalen. Deze bejaarde man verwelkomt iedereen die het goed met hem voor heeft.

Zo aan het einde van het jaar willen wij de leden en donateurs die hun financiële ondersteuning dit jaar niet hebben voldaan vragen dit nog voor het einde van het jaar alsnog te doen. Helaas moeten wij in toenemende mate vaststellen dat het aantal ondersteuningen afneemt, terwijl we ervaren dat de hulpvragen, alhoewel niet alleen materieel, niet verminderen. 

Indien u de activiteiten van ANEAS een warm hart toe draagt dan nodigen wij u graag uit om op de volgende link te klikken:

https://www.helloasso.com/associations/aneas/adhesions/lidmaatschap-donatie-aneas

  • Lidmaatschap 35 euro Lidmaatschap jongeren tot 30 jaar 10 euro Sympathisant 10 euro

Tot slot wil ik u, mede namens de andere bestuursleden, danken voor uw inzet en bijdrage. Met name dank ik ook onze vrijwilligers die ons op afstand helpen om onze hulpvragen op te lossen.

ANEAS wenst u een vrolijk Kerstfeest en een goede gezondheid in 2024 toe.

Namens het bestuur,

Hendrik Klinkert

Voorzitter Aneas

  •