Verslag van het bestuur over het jaar 2021
Net als 2020 werd ons dagelijks leven beïnvloed door de Covid. Dit heeft onze vrijwilligers niet weerhouden om in 2021 weer volop in de weer te zijn geweest. 
 
Activiteiten
We hebben het afgelopen jaar 11 hulpdossiers afgesloten. Eind maart 2022 helpen en/of begeleiden we 21 steungevallen. Zonder in details te treden komen wij allerlei situaties tegen zoals onder meer:
   * Franse maatschappelijke werkers (assistantes sociales) die ons vragen te helpen
     bij communicatie/taalproblemen.
   * Geldproblemen waarbij Aneas bepaalde urgenties kan verlichten.
   * Problemen rond identiteitspapieren.
   * Terugkeer naar Nederland
 
De verzoeken tot hulp bereiken ons onder anderen via de ambassade/consulaat, onze website www.aneas.fr, en via ons email adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Vele hulpverzoeken komen vanuit de provincie.  Wij zijn dan ook verheugd dat we kunnen rekenen op onze lokale vrijwilligers.
 
In 2021 werden er weer een viertal kerstpakketten verzorgd voor een totaalbedrag van € 255 euro.
 
Ambassade en consulaat
Zoals voorgaande jaren zijn de contacten met het consulaat en de ambassade uitstekend geweest. De ambassadeur, die ook onze beschermheer is, draagt Aneas een warm hart toe.
 
Leden en bestuur 
Het bestuur heeft in 2021 4 maal vergaderd via video-conferentie. Het bestuur en vrijwilligers, het is een globale inschatting, hebben ongeveer 150 dagen besteed aan Aneas. 
 
Financiën
De positieve kaspositie van de vereniging is min of meer ongewijzigd.  Echter zoals eerdere jaren blijft het ledenbestand één van de zorgen van het bestuur. Door verhuizing en overlijden neemt het aantal leden af, ondanks de komst van nieuwe leden. In 2022 zullen er wederom pogingen worden ondernomen om nieuwe leden aan te trekken 
 
In deze onzekere tijden weten we niet hoe de nabije toekomst eruit zal zijn. Inflatie, hogere energieprijzen etc. liggen op de loer. Dit zal vast een impact hebben op de minderbedeelden. Wij zullen dan ook niet verbaasd staan dat het aantal aanvragen voor hulp zullen toenemen in 2022. Het bestuur zal net als in voorgaande jaren met veel energie het dankbare werk met hulp en steun van onze geweldige vrijwilligers en leden voorzetten. 
 
Namens het bestuur
Hendrik Klinkert
Voorzitter ANEAS
 PHOTO 2022 04 01 14 45 55 2