Op 26 december 1884 werd het Nederlandse liefdadigheidsfonds opgericht door Z.E. Mr J.P.P. baron van Zuylen van Nyevelt, gevolmachtigd minister van Z.M. de Koning der Nederlanden Willem III.

Op 18 mei 1885 werd besloten het "Nederlands Liefdadigheidsfonds" definitief te constitueren. Op 27 juli 1887 werd onze vereniging bij Koninklijk Besluit erkend.

Het is inmiddels bekend dat de broer van Vincent van Gogh tot de eerste donateurs behoorde. Ook andere prominente Nederlanders waren sinds de oprichting bij ANEAS betrokken.

De vereniging had succes, want op 30 april 1889 bedroeg het aantal leden reeds 217 en waren de ontvangsten 7932,80 francs over het eerste verenigingsjaar.

Ook bij de Koninklijke familie heeft de vereniging waardering en steun gevonden. In 1891 mocht zij H.M. Koningin Emma als donatrice inschrijven. In dit zelfde jaar werd het eerste liefdadigheidsconcert gegeven in de zaal Pleyel Wolff et Cie, 22 rue Rochechouart te Parijs. De netto opbrengst bedroeg 629,50 Francs.

De officiële erkenning van de vereniging en haar nauwe verbinding met Nederland werd bevestigd toen Z. K.H.Prins Bernard in 1960 het beschermheerschap aanvaardde. Na het overlijden van Prins Bernard heeft ZM Ambassadeur het beschermheerschap aanvaard.