ALV 2022

De Algemene Ledenvergadering van 2022 kon gelukkig weer in Parijs gehouden worden. Het is fijn dat we elk jaar gebruik mogen maken van de faciliteiten die de ambassade ons biedt.

We werden op de rue Eblé hartelijk verwelkomd door Wilma Dekker-Geraets en Mieneke Start, respectievelijk Hoofd Consulaire Dienst en Coördinator Consulaire Afdeling.

Naast de reguliere agendapunten was het belangrijkste item het aantal leden en daarmee de vraag hoe we meer mensen betrokken kunnen krijgen bij ons werk.

Wellicht licht het contributiebedrag daar aan ten grondslag. Reden waarom we de mogelijkheid hebben geopend om ook voor € 10 per jaar je sympathie te kunnen tonen bij onze activiteiten: een lidmaatschap zonder stemrecht.

We hopen hiermee, naast intensievere publicitaire activiteiten via de sociale media, Aneas onder de aandacht te brengen en zo ook meer betrokkenheid van de Nederlandse gemeenschap in Frankrijk te creëren.

U kunt het verslag van het bestuur over het jaar 2021 elders op onze website vinden.

 

 

De voorzitter overhandigt het jubileumboekje "135 jaar Aneas" aan het Hoofd Consulaire Afdeling.