Association Néerlandaise d’Entr’aide Sociale (ANEAS), gevestigd 1er, avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris, France is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.         

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

ANEAS als vereniging verwerkt persoonsgegevens van

 • • Leden
 • • Donateurs,
 • • Personen die hulp zoeken,
 • • Derde personen met wie we communiceren bij het bieden van hulp aan personen,
 • • Vrijwilligers van de vereniging
 • • Sociale instanties
 • • Adviseurs, artsen, advocaten en andere personen waarmee we contact opnemen in verband met onze liefdadigheidsactiviteiten of bij verzoeken om advies.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voornamen en namen,

- Geslacht,

- Geboortedatum,

- Geografische locatiegegevens,

- e-mailadressen,

- Telefoonnummers,

- Familie situatie,

- Gegevens over de gezondheidsstatus,

- Financiële situatie,

- Kopieën van identiteitsdocumenten,

- Persoonlijke foto,

- Bankrekeningnummer,

- Gegevens over de geschiedenis van uw donaties en correspondentie,

- Informatie die u op onze website verstrekt,

- Foto's of videobeelden wanneer u deelneemt aan een van onze evenementen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

De dossiers van onze begunstigden kunnen gezondheidsstatusgegevens bevatten. Deze gegevens worden alleen verwerkt na toestemming van de betrokken persoon.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Volgens de privacywetgeving moeten we aangeven welke wettelijke grondslag we hebben om uw gegevens te mogen verwerken.

Toestemming

- De verwerking van gegevens die u ons communiceert wanneer u ANEAS om hulp verzoekt

Elke verleende toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken door contact met ons op te nemen zoals aangegeven staat in de paragraaf “Wat zijn uw rechten”.

Contractuele noodzaak

 • De verwerking van uw lidmaatschap,
 • De verwerking van uw donaties,
 • Betalingsverwerkingen,
 • De verwerking van uw gegevens wanneer u zich als vrijwilliger aanmeldt.

Gerechtvaardigd belang

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken met als wettelijke grondslag het gerechtvaardigd belang. In dit geval zullen we altijd proberen een balans te vinden tussen het gerechtvaardigd belang en respect voor uw privacy.

Dit geldt:

 • Wanneer u de ANEAS-website bezoekt,
 • Bij het versturen van de nieuwsbrief en e-mails,
 • Wanneer we (on)-regelmatig contact met u hebben, m.b.t. het volgen van de begunstigden die onze hulp ontvangen,
 • Bij het analyseren van gegevens afkomstig van sociale netwerken.

Wettelijke verplichting

We zijn ook onderworpen aan wettelijke verplichtingen die de communicatie en overdracht van bepaalde persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten of autoriteiten vereisen (bijv. Boekhoudkundige administratie)

Geautomatiseerde besluitvorming

ANEAS neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een fysiek persoon bij betrokken is.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

ANEAS bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar voor persoonsgegevens na het laatste contact tenzij een wettelijke bewaartermijn een langere periode eist.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

 

Elk bestuurslid en elke vrijwilliger ondertekent een privacyverklaring met betrekking tot de gegevens die wij verwerken.

 

ANEAS verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken met uw toestemming of indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het geval dat andere partijen uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ANEAS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Welke Cookies, of vergelijkbare technieken, gebruiken wij?

ANEAS kan eventueel gebruik maken van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ANEAS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en hebben we daarvoor uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Op deze website worden ook eventueel cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ANEAS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens waarover ANEAS beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van u persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval niet later dan vier weken, op uw verzoek.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief is makkelijk. Dat doet u via de link onderaan de nieuwsbrief zelf.

ANEAS wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Franse nationale toezichthouder, de CNIL. Dat kan via de volgende link:

Waar worden uw gegevens opgeslagen en beveiligd?

We slaan uw gegevens op in de Microsoft-cloud. Hun servers bevinden zich in Europa of de Verenigde Staten. Microsoft voldoet aan de regels die van toepassing zijn op de overdracht van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ("Privacy Shield"). ANEAS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..