Meer dan 130 jaar actief voor Nederlanders in Frankrijk

Verslag van het bestuur over het jaar 2018
De vrijwilligers van Aneas zijn in 2018 weer volop in de weer geweest.
We hebben het afgelopen jaar 18 hulpdossiers afgesloten. Eind maart 2019 helpen en/of begeleiden we 20 steungevallen. Zonder in details te treden komen wij allerlei situaties tegen zoals onder meer:
• Franse maatschappelijke werkers (assistantes sociales) die ons vragen te helpen bij communicatie/taalproblemen.
• Geldproblemen waarbij Aneas bepaalde urgenties kan verlichten.
• Relatieproblemen (scheiding) die personen in moeilijke situaties doen geraken (psychologisch en financieel).
• Problemen rond identiteitspapieren.
De verzoeken tot hulp bereiken ons onder anderen via de Ambassade/consulaat, onze website www.aneas.fr, en via ons email adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vele hulpverzoeken komen vanuit de provincie. Wij zijn dan ook verheugd dat we kunnen rekenen op onze lokale vrijwilligers.
In 2018 werden er weer een zevental kerstpakketten verzorgd voor een totaalbedrag van € 611.

Ambassade en Consulaat
Zoals voorgaande jaren zijn de contacten met het Consulaat en de Ambassade uitstekend geweest. De ambassadeur, die tevens onze beschermheer is, draagt Aneas een warm hart toe.

Leden en bestuur
Het bestuur heeft in 2018 vier maal vergaderd. Het bestuur en vrijwilligers, het is een globale inschatting, hebben ongeveer 150 dagen besteed aan Aneas.
Aneas is lid van de FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France). De voorzitter heeft ook in 2018 de ALV van de FANF bijgewoond en van de gelegenheid gebruikt gemaakt om Aneas onder de aandacht te brengen bij de overige leden van de FANF.
Onze secretaris Hanneke de Vlaam heeft helaas door verhuizing naar de VS haar functie moeten neerleggen. Wij zijn haar dankbaar voor het al het werk dat zij met enthousiasme voor Aneas heeft verricht.
Gelukkig hebben we Heleen de Bruijn bereid gevonden om de secretariaatswerkzaamheden over te nemen. Wij hopen dat de leden tijdens de ALV zullen instemmen met ons verzoek om Heleen de Bruijn tot het bestuur toe te laten treden.

Jan Hendrik Kersten
Afgelopen februari bereikte onze het trieste bericht dat onze erevoorzitter Jan-Hendrik Kersten was overleden.
Jan Hendrik Kersten en Aneas zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Vele jaren is Jan Hendrik Kersten van grote betekenis geweest voor onze vereniging. In de periode dat hij directeur was van de Nederlands-Franse Kamer van Koophandel, trad Jan Hendrik Kersten toe tot het bestuur. Vanaf 1986 tot en met 1991 was hij secretaris en vervolgens voorzitter tot 1999. Toen Jan Hendrik Kersten aantrad waren de hulpverlening en de bijeenkomsten nog erg sociaal en informeel. Gedurende zijn bestuursperiode is de aanpak van Aneas zakelijker en praktischer geworden omdat dat beter paste bij de tijdgeest. Uiteraard bleef de mens centraal!
Als erevoorzitter bleef hij nauw betrokken bij het wel en wee van Aneas. We zijn erg dankbaar voor zijn grote betrokkenheid gedurende de laatste jaren. Helaas liet zijn gezondheid tijdens de laatste maanden het niet meer toe om de bestuursvergaderingen van Aneas bij te wonen.
We zullen als Bestuur verder moeten zonder zijn goede adviezen en opmerkingen en zullen Jan Hendrik dan ook erg missen!

Financiën
Ook in 2018 is de kaspositie goed is. Zoals ook al gemeld in 2017 blijft het ledenbestand één van de zorgen van het bestuur. Door verhuizing en overlijden neemt het aantal leden af, ondanks de komst van nieuwe leden. In 2019 zullen er wederom pogingen worden ondernomen om nieuwe leden aan te trekken. Onze actie op de Nieuwjaarsreceptie 2018 had achteraf helaas slechts een beperkt succes.

Website en communicatie
Ook Aneas heeft zich moeten aanpassen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt onze privacyverklaring vinden op onze website www.aneas.fr.
Wij bereiken met onze Nieuwsbrief nu veel meer potentiele leden. Ook publiceren wij onze Nieuwsbrief op Facebook.

In 2019 zal het bestuur, net als in voorgaande jaren, met veel energie het dankbare werk met hulp en steun van de vrijwilligers en leden voorzetten.

Namens het bestuur
Hendrik Klinkert
Voorzitter ANEAS