Verslag van het bestuur over de jaren 2019 en 2020.

Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. Wie had kunnen denken dat de hele Franse bevolking vele weken beperkt zou worden in zijn bewegingsvrijheid.

Ook voor onze verenging was het een zeer apart jaar. Gezien de context van had het bestuur voorgesteld om de ALV later in de tijd te houden. Van de kant van de leden hebben we toen geen reacties ontvangen die bezwaar maakten tegen dit voorstel. Tijdens de tweede golf die daarop volgde leek het ons uiteindelijk beter om de ALV 2019 en 2020 te combineren.We hebben nog steeds te maken met de Covid en zijn blij dat we met de moderne technische middelen de ALV via een video-conferentie kunnen houden.

ALV Zoom 2mb

De vrijwilligers van Aneas zijn in 2019 en 2020 weer volop in de weer geweest. In 2019 en 2020 hebben we in totaal 49 hulpdossiers afgesloten. Eind maart 2021 helpen en/of begeleiden we 14 steungevallen. Zonder in details te treden komen wij allerlei situaties tegen zoals onder meer:

      • Franse maatschappelijke werkers (assistantes sociales) die ons vragen te helpen bij

        communicatie/taalproblemen.

      • Geldproblemen waarbij Aneas bepaalde urgenties kan verlichten.

      • Relatieproblemen (scheiding) die personen in moeilijke situaties doen geraken

        (psychologisch en financieel).

      • Problemen rond identiteitspapieren.

      • Terugkeer naar Nederland

De verzoeken tot hulp bereiken ons onder anderen via de Ambassade/consulaat, onze website www.aneas.fr, en via ons email adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vele hulpverzoeken komen vanuit de provincie. Wij zijn dan ook verheugd en dankbaar dat we kunnen rekenen op onze lokale vrijwilligers.

In 2019 werden er weer een zeven kerstpakketten verzorgd voor een totaalbedrag van € 497. In 2020 zes kerstpakketten voor een totaalbedrag van € 372.

Ambassade en Consulaat

Zoals voorgaande jaren zijn de contacten met het Consulaat en de Ambassade uitstekend geweest. De ambassadeur, die tevens onze beschermheer is, draagt Aneas een warm hart toe.

Leden en bestuur

In 2019 heeft het bestuur 3 keer vergaderd.

In de context van de pandemie, hebben we in 2020 veelvuldig gebruik gemaakt van zoom, skype etc. om onze bestuursvergaderingen te houden. In totaal hebben we 2 keer “elektronisch” vergaderd. Het was efficiënt maar het op afstand elkaar via een scherm te zien draagt niet bij tot de gezelligheid die we in normale tijden ondervinden.

Het bestuur en vrijwilligers, het is een globale inschatting, hebben de afgelopen twee jaar, het is een ruwe inschatting, ongeveer 250-300 dagen besteed aan Aneas.

Aneas is lid van de FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France). De voorzitter heeft ook in 2019 en 2020 de ALV van de FANF bijgewoond en van de gelegenheid gebruikt gemaakt om Aneas onder de aandacht te brengen bij de overige leden van de FANF.

In 2019 is Aneas versterkt met de komst van de heer Jacques van Hout. Jacques van Hout heeft veel expertise op het sociale vlak. Wij hopen dat de leden tijdens de ALV zullen instemmen met ons voorstel om Jacques van Hout tot het bestuur toe te laten treden.

We hebben ook mevrouw Hetty Dingeldein bereid gevonden om zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Dit zal eveneens aan de ALV voorgelegd worden.

In 2020 zijn we een samenwerking aangegaan met Ariane van Egeraat die een organisatie runt genaamd Zorg Makelaardij. Zij heeft de nodige kennis en ervaring op het vlak van zorg en terugkeer naar Nederland. Expertise die wij goed kunnen gebruiken. We zijn blij met deze samenwerking.

Pim de Roos Begin 2020 bereikte onze het trieste bericht dat ons erelid Pim de Roos was overleden. Pim is jarenlang een energieke kracht geweest binnen onze vereniging. Met veel empathie heeft hij vele Nederlanders die hulp vroegen aan ANEAS bijgestaan. Pim was een echte persoonlijkheid. Hij gaf nooit op en liet zich niet de mond snoeren. Hij zei altijd dat zijn Amsterdamse roots, waar hij trots op was, hem daarbij hielpen. Tijdens onze bestuursvergaderingen was Pim altijd zeer betrokken. In zijn niet in te tomen enthousiasme kon Pim lang uitweiden over allerlei onderwerpen die hem nauw aan het hart lagen. De op het eerste gezicht “stoere man” had een groot hart en was een echt gevoelsmens. Pim besloot na vele jaren actief te zijn geweest binnen ANEAS zijn energie in andere projecten te willen steken. In het begin leek het moeilijk voor Pim om los te komen van ANEAS. Dit typeerde weer zijn grote betrokkenheid. Bij zijn vertrek waren wij verheugd om Pim tot erelid te benoemen. Sindsdien nam hij nog steeds poolshoogte om te horen hoe het met ANEAS ging. Helaas zullen we aan het idee moeten wennen dat Pim er niet meer zal zijn tijdens onze Algemene Ledenvergaderingen.

André Slootman Helaas ontviel ons in april 2021 de heer André Slootman. André was een zeer aimabel persoon. Altijd geïnteresseerd in het welzijn van anderen. Tot het laatst was hij een kwieke senior. André is vele jaren actief geweest binnen Aneas. Met de waardevolle hulp en adviezen van André heeft Aneas vele steungevallen weer op de rails kunnen zetten. Met name op het vlak van “onder curatele stelling” was hij onze steun en toeverlaat. Naast zijn kennis van zaken zullen we in de toekomst ook zijn immer vrolijke humeur missen.

Financiën

Ook in 2020 is de kaspositie goed is. Het ledenbestand blijft echter één van de zorgen van het bestuur. Door verhuizing en overlijden neemt het aantal leden af, ondanks de komst van nieuwe leden. We ervaren dat de Nederlanders in Frankrijk het werk van Aneas waarderen. Helaas uit dit zich niet in een toename van het aantal leden. Om de drempel te verlagen stelt het bestuur voor om de minimumcontributie te verlagen naar 10 euro.

Het is van belang om het draagvlak van de vereniging te verhogen. Het is nog niet duidelijk wat de consequenties zullen zijn van de Covid op korte en middellange termijn. Het is niet onvoorstelbaar dat er meer Nederlanders woonachtig in Frankrijk geconfronteerd zullen worden met materiële en immateriële problemen. Het kunnen rekenen op de solidariteit van de leden is dan van belang.

In 2021 zal het bestuur, net als in voorgaande jaren, met veel energie het dankbare werk met hulp en steun van de vrijwilligers en leden voorzetten.

Namens het bestuur

Hendrik Klinkert

Voorzitter ANEAS