Parijs, september 2015 

Zeer geachte leden en vrienden van Aneas,

Na de warme zomer is Frankrijk weer volop met de rentrée bezig. Wij hopen dat u volop heeft genoten van het mooie weer.

Het is alweer 4 maanden geleden (8 mei 2015), dat we samen met de leden tijdens een feestelijk diner 130 jaar Aneas "gevierd" hebben.

Voorafgaand aan het diner werd de 130ste jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering stelde het bestuur voor om het scheidend bestuurslid, de heer Pim de Roos, te benoemen tot erelid van Aneas. Pim de Roos heeft jarenlang veel van zijn tijd besteed aan het helpen van Nederlanders in nood en was een bevlogen voorzitter van de sociale commissie. Zijn energie was onuitputtelijk en zijn enorme betrokkenheid uitzonderlijk. Bij acclamatie stemde de aanwezige leden met het voorstel van het bestuur in.

De leden zullen t.z.t. de notulen van de ALV ontvangen.

We waren zeer verheugd dat onze beschermheer, Z.M. ambassadeur Ed Kronenburg, ondanks een drukke agenda aanwezig kon zijn. Namens de ambassade verraste hij ons met een geschenk.

Screen Shot 2015-10-02 at 16.10.34

 

Dankzij dit geschenk beschikt het secretariaat nu over een eigen laptop computer. Zoals in een eerdere nieuwsbrief vermeld heeft het bestuur van Aneas zich ten doel gesteld om de communicatie en administratie op een meer efficiënte manier te organiseren.

Het hebben van een eigen laptop helpt ons deze doestelling te verwezenlijken. Ook is het handig bij wisselingen van het secretariaat daar de volledige administratie op de laptop kan blijven staan.

Tijdens het diner werd het eerste exemplaar van het jubileumuitgave «130 jaar ANEAS» aan de ambassadeur aangeboden.

U kunt deze uitgave via de website (www.aneas.fr ) bestellen. U wordt dan naar een “link” geleid, waarna het erg eenvoudig bestellen is.

De kosten per boekje zijn niet hoog, slechts € 20,00 inclusief verzendkosten.

Mocht u niet via internet betalingen willen verrichten, dan kunt u de uitgave ook via de bank bestellen:

IBAN: FR76 3078 8001 0010 2067 8920 094, onder vermelding van het aantal jubileumuitgaves en het adres (of via de mail even doorgeven).

Impressie van de jubileum uitgave:

Screen Shot 2015-10-02 at 16.10.42 

Ondertussen hebben deze zomer wederom verschillende Nederlanders in nood de weg naar Aneas gevonden. Daarnaast ging onze aandacht ook uit naar lopende steungevallen. De hulp was zowel matérieel als immaterieel.

Zonder uw steun en de hulp van al onze vrijwilligers kan Aneas deze mensen niet helpen. Mocht u uw contributie voor 2015 nog niet betaald hebben of alsnog graag lid zou willen worden dan kunt u op

onze site www.aneas.fr lezen hoe dat moet. Indien u belangstelling heeft om ook vrijwilliger te worden dan horen wij dat graag.

Wij wensen uw mooie herfst met veel kleur en zon toe.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Hendrik Klinkert