Zeer geachte leden en vrienden van Aneas,

De jaarlijkse algemene vergadering werd op 26 juni 2014 gehouden. Het jaarverslag 2013 kunt u op onze site www.aneas.fr vinden.

Gedurende de afgelopen zomer hebben we via verschillende kanalen weer velerlei verzoeken om hulp binnengekregen. De vrijwilligers van Aneas hebben wederom met veel energie mensen begeleid en naar adequate oplossingen gezocht.

In het verleden hadden we meestal te maken met Nederlanders in nood die al decennia lang in Frankrijk woonden. Tegenwoordig gaat het vaak om mensen die zich hier na hun pensioen gevestigd hebben of jongere mensen die Nederland verlieten om een nieuw bestaan op te bouwen.

Door allerlei verschillende en vaak onverwachte omstandigheden raken deze mensen in moeilijkheden.

In eerste instantie kijken we of de Franse instanties hulp kan bieden. Aneas helpt dan bij de communicatie.

In sommige gevallen worden de steungevallen met geldelijke middelen geholpen.

Aangezien velen de Franse taal slecht beheersen en uiteindelijk toch het gevoel hebben dat ze in een vreemde omgeving wonen, blijkt vaak dat terugkeer naar Nederland de beste oplossing is.

De materie waarmee Aneas geconfronteerd wordt is steeds ingewikkelder. Regelgeving, moeilijke gezinssituaties, psychische nood, geldgebrek etc. maken het zoeken naar oplossingen niet gemakkelijk.

Gezien de toename van het aantal gevallen en de ingewikkeldheid van de dossiers maakt het bestuur zich zorgen m.b.t. de capaciteit van Aneas om gevolg te kunnen geven aan de aanvragen voor hulp. De komende tijd gaat het bestuur zich beraden om de toekomst en bekijken op welke manier Aneas zich kan structureren.

bestuursvergadering
Bestuursvergadering 2 oktober 2014 op de ambassade

Tevens gaat ANEAS in de nabije toekomst op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het is namelijk belangrijk voor een vereniging dat een bestuur regelmatig nieuw bloed in haar gelederen omarmd.

Ook actieve leden die in de onze sociale commissie willen plaats willen nemen zijn van harte welkom.

Nog meer dan voorheen is de financiële en vooral morele steun van de leden van belang. Helaas is door overlijden of verhuizing ons ledenbestand teruggelopen. Wij hopen dat diegenen die Aneas graag een warm hart willen toedragen als nieuwe leden te mogen verwelkomen.

Begin 2015 vieren wij op gepaste wijze het 130-jarig bestaan van Aneas. Wij zullen u hierover op de hoogte houden. In dat kader zal ANEAS een boekje publiceren met de geschiedenis van ANEAS. Er zal t.z.t. een mogelijkheid zijn om zich vooraf in te schrijven.

Tijdens de laatste bestuursvergadering van Aneas hebben wij afscheid genomen van de Consul de heer Bud Rellum.

Afscheid-Bud
Afscheid van de consul Bud Rellum

Bud Rellum heeft jarenlang vanuit zijn positie als consul het Aneas bestuur bijgestaan en geadviseerd bij haar werk. Het Bestuur dankt hem voor zijn enthousiasme en inzet en vertrouwt erop dat wij met onze nieuwe consul, mevrouw Jeannet Nijensikkens, eenzelfde samenwerking zullen hebben.

Aneas is 130 jaar jong. Echter de huidige omstandigheden zullen naar verwachting veel van het bestuur en de vrijwilligers eisen. Gesteund door de (nieuwe) leden hebben wij vertrouwen in de toekomst.

Het is misschien iets te vroeg, maar wij wensen u veel succes met het voorbereiden van alle feestdagen in december.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Hendrik Klinkert
Parijs, oktober 2014