Beste leden en vrienden van Aneas,

Sinds onze laatste nieuwsbrief heeft Aneas weer verschillende Nederlanders in nood kunnen helpen.

De laatste decennia hebben zich vele Nederlanders met weinig financiële middelen gevestigd in Frankrijk. Goedkope huisvesting in afgelegen streken en enthousiaste plannen om inkomen te genereren maakte voor velen de “emigratie” naar Frankrijk aantrekkelijk. Weinigen hebben zich op dat moment de vraag gesteld wat een eventuele terugkeer zou behelzen.

Naar gelang de tijd verstrijkt worden sommigen geconfronteerd met financiële- en gezondheidsproblemen. De inkomsten vallen tegen, het onderhoud van het huis kost meer geld dan voorzien en met het ouder worden neemt de kans op ziekten toe. De Franse sociale voorzieningen en gezondheidszorg zijn uitstekend. Echter door  taalproblemen en culturele verschillen gaan in dit soort situaties velen zich hier toch minder thuis voelen. Onze ervaring is dat dit dan vaak leidt tot vereenzaming en verpaupering.

Bij schrijnende gevallen wordt in veel gevallen de “Assistance Sociale” (Maatschappelijk Werk) door de artsen of de lokale burgemeester ingeschakeld. Door de taalbarrière  is er vaak wederzijds onbegrip en duurt het te lang voordat er adequate hulp geboden wordt. Vanaf het moment dat Aneas om hulp wordt gevraagd treden wij in contact met de “Assistance Sociale” om te helpen bij de communicatie en het zoeken naar de beste oplossingen.

Wanneer terugkeer naar Nederland de beste oplossing blijkt te zijn, dan proberen wij de desbetreffende personen hiervan te overtuigen. Aneas heeft bijvoorbeeld dit najaar met de hulp van lokale Aneas vrijwilligers er voor gezorgd dat een echtpaar, dat met een zeer slechte gezondheid in erbarmelijke toestanden leefde, weer terug naar Nederland heeft kunnen gaan. Aneas heeft tevens het speciale vervoer gefinancierd.

Terugkeren naar Nederland is niet altijd gemakkelijk wanneer men geen financiële middelen heeft. De Nederlandse gemeenten zien namelijk liever geen nieuwe bewoners komen die eventueel financieel gesteund  moeten  worden. Wij zijn dan ook momenteel samen met een vrijwilliger in Nederland aan het analyseren welke paden het beste bewandeld kunnen worden.

In 2014 viert Aneas het feit dat zij 130 jaar gelden is opgericht. De vereniging heeft door de jaren heen veel Nederlanders in nood geholpen. De tijden veranderen, maar Nederlanders in nood zullen er jammer genoeg altijd zijn.

Wij danken u voor uw steun door de jaren heen en wij sporen diegenen die nog geen lid zijn aan om lid te worden als blijk van waardering voor het goede werk van Aneas. Het minimum lidmaatschap bedraagt € 35.- (www.aneas.fr)

Wij wensen u en uw dierbaren een gelukkig en gezond 2014!

Met hartelijke groet,

Namens het Bestuur,

Hendrik Klinkert

Voorzitter