Beste vrienden van Aneas, Beste Lezer,

Na de Algemene Ledenvergadering van j.l. mei heeft Aneas, naast de continue aandacht aan bestaande steungevallen, ook dit jaar weer nieuwe gevallen binnengekregen.

Naast de immateriële steun zoals een bezoek etc. hebben wij wederom verschillende families een duwtje in de rug kunnen geven door middel van het geven van financiële steun.

Vanwege verschillende reacties die we binnen hebben gekregen, zullen we de steungevallen niet meer beschrijven. Het bleek dat ondanks het feit dat er geen namen vermeld werden sommige lezers bepaalde gevallen herkend hadden.

Rekening houdende met de financieel-economische situatie, zullen het aantal steungevallen naar verwachting de komende jaren stijgen.

Het blijkt namelijk dat steeds meer Nederlanders die zich in Frankrijk vestigen of willen vestigen niet altijd goed voorbereid zijn. Bijvoorbeeld in het geval van het opzetten van een gîte of chambre d’hôtes zijn er vaak onvoorziene kosten en blijken de inkomsten tegen te vallen. Dit kan dan weer tot een financiële noodsituatie leiden.

Zoals in het verleden hebben onze vrijwilligers wederom met enthousiasme een deel van hun tijd besteed aan het helpen en steunen van de Nederlanders die ons om hulp vragen.

Wij zijn zeer verheugd dat het Bestuur na de Algemene Ledenvergadering is versterkt met de komst van de heer Ton Roelofs. Zijn professionele ervaring in de sociale sector is een interessante aanvulling met betrekking tot de reeds bestaande competenties van het Bestuur.

Aangezien wij verwachten dat in de toekomst de meeste steungevallen uit de provincie zullen komen, leek het ons belangrijk dat er tevens Bestuurleden uit de provincie benoemd zouden worden.

De verkiezing van Ton Roelofs, oud-voorzitter van de Nederlandse vereniging “La Tulipe” uit de Dordogne, ligt dan ook in lijn met het bovenstaande.

Het Bestuur 2012-2013 is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter Hendrik Klinkert
  • Vicevoorzitter Pim de Roos
  • Penningmeester Mirjam Berg
  • Secretaris Alexandra van Marken
  • Bestuursleden Catharina Bouvet,Ton Roelofs.

Zonder morele en financiële van de leden is het onmogelijk voor de vrijwilligers van Aneas hun goede werk te verrichten. Mocht u nog geen lid zijn, dan hopen wij u als nog te mogen verwelkomen. U kunt dit via onze site www.aneas.fr doen of een cheque sturen aan het onderstaande adres. 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuura