Meer dan 130 jaar actief voor Nederlanders in Frankrijk


 

 

                                                                                                   Parijs, oktober 2017

 

 

Geachte leden en vrienden van Aneas,

 

Op 18 mei 2017 vond de 132ste jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Sindsdien hebben we weer verschillende Nederlanders in nood kunnen helpen. De vragen tot hulp komen uit alle delen van Frankrijk. Onze vrijwilligers zijn vaak op pad geweest om een bezoek te brengen om een beter beeld te krijgen van de situatie.  De problemen zijn van financiële aard of liggen meer in de personele sfeer.

 

Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen van Mirjam Berg die gedurende 26 jaar verschillende bestuursfuncties binnen ANEAS heeft vervuld. Om onze dankbaarheid nog meer kracht bij te zetten hebben de leden tijdens de ALV unaniem besloten om gevolg te geven aan het voorstel van het bestuur om haar als erelid te benoemen.

 

Ondertussen is Hanneke van Vlaam toegetreden tot het bestuur. Zij is verantwoordelijk voor het secretariaat en is het eerste aanspreekpunt. Wij zijn erg blij om haar te mogen verwelkomen.

 

ANEAS heeft verder met een paradox te maken namelijk: Het aantal steungevallen neemt toe en helaas neemt het aantal leden af door overlijden en verhuizing.

 

Wij danken u dan ook bij voorbaat om uw omgeving te attenderen op al het nuttige en goede werk van Aneas en ze aan te sporen om lid te worden (www.aneas.fr). Voor onze vrijwilligers werkt het extra motiverend om te weten dat ze door de leden gesteund worden!

 

Met vriendelijk groet,

Namens het bestuur

 

Hendrik Klinkert

Voorzitter ANEAS