Parijs, april 2019

Beste vrienden van Aneas

De eerste drie maanden van 2019 zijn alweer voorbij. De tijd vliegt!

Steungevallen

De vrijwilligers van Aneas zijn weer volop in de weer geweest. Momenteel helpen en/of begeleiden we 20 steungevallen.

Zonder in details te treden komen wij allerlei situaties tegen zoals onder meer:

-Franse maatschappelijke werkers (assistantes sociales) die ons vragen te helpen bij communicatie/taalproblemen.

-Geldproblemen waarbij Aneas bepaalde urgenties kan verlichten.

-Relatieproblemen (scheiding) die personen in moeilijke situaties doen geraken (psychologisch en financieel).

De meeste verzoeken van hulp komen vanuit de provincie. Wij zijn dan ook verheugd dat we kunnen rekenen op onze lokale vrijwilligers.

Jan Hendrik Kersten

Afgelopen februari bereikte ons het trieste bericht dat onze ere-voorzitter Jan-Hendrik Kersten was overleden.

Jan Hendrik Kersten en Aneas zijn zeer nauw met elkaar verbonden.

 Hendrik Jan Kersten

Vele jaren is Jan Hendrik Kersten van grote betekenis geweest voor onze vereniging.

In de periode dat hij directeur was van de Nederlands-Franse Kamer van Koophandel, trad Jan Hendrik Kersten toe tot het bestuur. Vanaf 1986 tot en met 1991 was hij secretaris en vervolgens voorzitter tot 1999.

Toen Jan Hendrik Kersten aantrad waren de hulpverlening en de bijeenkomsten nog erg sociaal en informeel. Gedurende zijn bestuursperiode is de aanpak van Aneas zakelijker en praktischer geworden omdat dat beter paste bij de tijdgeest. Uiteraard bleef de mens centraal!

Als erevoorzitter bleef hij nauw betrokken bij het wel en wee van Aneas.

We zijn erg dankbaar voor zijn grote betrokkenheid gedurende de laatste jaren.

Helaas liet zijn gezondheid tijdens de laatste maanden het niet meer toe om de bestuursvergaderingen van Aneas bij te wonen.

We zullen als Bestuur verder moeten zonder zijn goede adviezen en opmerkingen en zullen Jan Hendrik dan ook erg missen!

Algemene Leden Vergadering

Dinsdag 14 mei vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. De vergaderstukken en agenda zullen deze maand aan de leden verstuurd worden. Wij hopen dat velen onder u aanwezig zal zijn. Wellicht ook een goed moment voor diegenen die nog geen lid zijn om nader kennis te maken met het werk van Aneas.

Wij hopen dat u ook in 2019 Aneas een warm hart zal toedragen. Uw contributie (35 euro) of donatie kan via onze website geregeld worden:

http://www.aneas.fr/nl/word-donateur-contributie.html

Rest ons om u een vrolijk Pasen te wensen en een zonnig voorjaar.

Met hartelijke groet,

Hendrik Klinkert, voorzitter Aneas