Parijs, december 2021

Geachte leden en vrienden van Aneas,

De Covid heeft ons helaas ook in 2021 beziggehouden. We hoppen van de ene naar de andere variant. Laten we hopen dat we in 2022 het einde van de tunnel gaan zien.

Binnen ANEAS hebben wij niet stil gezeten. De vragen om een hulp/steun komen regelmatig binnen op ons secretariaat. De mensen vinden ons via de website of worden door het Consulaat naar ons verwezen.

Zoals voorgaande jaren hebben de hulpaanvragen betrekking op onder meer terugkeer naar Nederland, communicatieproblemen met instanties, financiële nood, etc. Bijgaand treft u een schrijven van één van onze vrijwilligers die een goed beeld geeft van één van onze interventies.

Momenteel hebben we een twintigtal actieve dossiers.

Zo aan het einde van het jaar willen wij de leden en donateurs die hun financiële ondersteuning dit jaar niet hebben voldaan vragen dit nog voor het einde van het jaar alsnog te doen. Helaas moeten wij in toenemende mate vaststellen dat het aantal ondersteuningen afneemt, terwijl we ervaren dat de hulpvragen, alhoewel niet alleen materieel, niet verminderen.

http://www.aneas.fr/nl/word-donateur-contributie.html

Tot slot wil ik U, mede namens de andere bestuursleden, danken voor uw inzet en bijdrage. Met name dank aan onze vrijwilligers die ons op afstand helpen om onze hulpvragen op te lossen.

Aneas wenst U, in deze bijzondere omstandigheden mooie feestdagen toe en een goede gezondheid in 2022.

Hendrik Klinkert,

Voorzitter Aneas

 

FRED

Sommige steungevallen waarvoor ANEAS zich inzet hebben veel meer nodig dan een financieel zetje in de rug. Het gaat om kwetsbare mensen die het langdurig erg moeilijk hebben. De problemen hopen zich op en het einde van de tunnel is niet meer in zicht. ANEAS kan niet altijd alles oplossen en is blij als ze samen kan werken met andere (vaak professionele) instellingen. Zo ging het in 2021 voor een van onze steungevallen. We vonden het interessant om deze casus voor onze leden toe te lichten.

Laten we hem Fred noemen. Hij was de Franse taal machtig, was zonder werk in Nederland en kwam enkele jaren geleden naar Parijs in de hoop daar een nieuw bestaan op te bouwen. Fred had zijn project beter kunnen voorbereiden want hij onderkende de moeilijkheden van het Parijse leven. We ontmoeten meer Nederlanders in deze situatie maar voor hem werd het uitzichtloos. Fred kon zich niet meer huisvesten, kwam dus op straat te staan en leefde als een “sans domicile fixe”. Als het eenmaal zo gaat wordt het vlug moeilijk of zelfs onmogelijk om de draad weer op te pakken. Zijn lichamelijke en psychische conditie gingen achteruit en hij werd eind 2019 in een ziekenhuis opgenomen voor een urgente operatie. Hij zou anders verlamd kunnen blijven.

Zijn opname was tevens het begin van een uitweg. Via het Nederlands Consulaat deed de maatschappelijk werkster een beroep op ANEAS : een nieuw identiteitsbewijs financieren en helpen aan terugkeer naar Nederland. Het eerste was eenvoudig, het tweede veel minder. Het verzorgend personeel leefde met Fred mee en gaf ons de toezegging dat ze hem niet uit het ziekenhuis zouden ontslaan voordat er een redelijke oplossing voor zijn huisvesting was. Die steun in de rug was voor ons, ANEAS, even noodzakelijk als voor Fred. Na vele maanden tevergeefs zoeken kwamen we eindelijk in contact met de Stichting Op Weg Naar Huis in Oud-Beijerland.

We zaten midden in de (vorige) Covid periode, bezoek aan het ziekenhuis was niet mogelijk. Dus zetten we een partnership op via Zoom met het ziekenhuis, Fred en de Nederlandse Stichting. Langzamerhand kreeg het remigratieproject een steeds concretere vorm. In april 2021 was het eindelijk zover. De stichting beschikte over een vrije kamer en Fred was goed voorbereid. Het ziekenhuis financierde de terugreis en ANEAS de eerste maand huur. De Stichting Op Weg Naar Huis deed het resterende werk: alle rechten op bijstand en ziektehulp opnieuw in stand brengen ; hem weer zelfstandig leren leven ; zorgen voor onafhankelijke huisvesting.

De situatie is op het openblik de volgende. Fred beschikt over een eigen woning, heeft weer contacten met zijn kinderen en wordt begeleid om banden met andere familieleden aan te halen. Zijn gezondheid is redelijk. Hij kreeg zijn rijbewijs weer terug en neemt rijlessen. Fred is bijna 60, een nieuwe baan vinden is misschien te ver gegrepen. Maar hij voelt zich sterk en heeft vertrouwen in de toekomst.

 

Een woordje voor de Stichting Op Weg Naar Huis

https://www.stichting-opwegnaarhuis.nl/

De initiatiefneemster Yolanda Groeneweg heeft ons op een geweldige manier geholpen. Deze kleine stichting zet zich al jaren in voor mensen in een kwetsbare situatie en geeft hen de kans om de regie over hun leven terug te nemen en een volwaardig leven te gaan leiden. Voor Fred werd het een succes. Onze dank hiervoor.

Jacques van HOUT

Vrijwilliger ANEAS.